В останні десятиріччя XIX ст. виникає літературний напрям натуралізм, який теоретично обґрунтував відомий французький письменник Е. Золя у книзі «Експериментальний роман» та в інших працях. Він і його послідовники гостро критикували увесь попередній досвід реалізму за те, що він не використовував найновіших досягнень природничих наук, був позначений рисами романтичності, високої моральності. Письменники-натуралісти ставили за мету змалювання повної, вичерпної, по-науковому об'єктивної і правдивої картини світу. На відміну від реалістів, вони віддавали перевагу біологічному, фізіологічному началу в житті людини. Так, Е. Золя вимагав наукової точності її описі зовнішнього середовища, в зображенні людини, успіхи і невдачі якої, на його думку, зумовлюються спадковістю. Двадцятитомна серія романів «Ругон-Маккари» Е. Золя має підзаголовок: «Соціальна і природна (тобто біологічна) історія однієї сім'ї в епоху II імперії». Кар'єру Ругонів він пояснює тим, що в їхніх жилах тече здорова кров, а падіння Маккарів — поганою спадковістю. Отже, естетика натуралізму ґрунтувалася на принципах біологізму та фотографізму: захоплення фізіологією людини маскувало справжні причини соціального зла, а намагання створити по-науковому точне й правдиве зображення призводило до захопленого емалювання у творі найдрібніших деталей обстановки, пейзажу, одне слово, натури. І ця натура зображувалася, як правило, статично, не в розвитку. Принципова різниця існує і між авторськими позиціями натуралістів і реалістів. Якщо перші вивчали світ людей так, як вчений-натураліст описує, наприклад, світ комах, то другі вбачали своє завдання не лише у змалюванні, айв оцінці зображених людей і подій. Водночас слід зазначити, що натуралісти помітно розширили тематику (різноманітні аспекти побуту, фізіології людини, життя міського «дна»), сприяли подальшій демократизації літератури, зняли численні табу з соромливо замовчуваних сфер людського існування, звернулися до художнього дослідження підсвідомого і несвідомого. Цим досвідом, часто трансформованим згідно з власною і світоглядною, і естетичною позицією, скористалися письменники XX століття — від реалістів до прихильників авангарду.

Риси натуралізму виявилися у творчості братів Гонку-рів (Франція), Г. Ібсена (Норвегія), В. Винниченка.


Розміщенно Referat в разделе Українська література Среда 24 декабря 2014 в 20:20
 • емиль Золяе. Золя
 • емиль Золя один з найбільших французьких письменників II половини XIX століття. Він був творцем теорії натуралізму напрямок, що виникло в 6080гг. XIX століття. У своїх численних статтях він виклав і обґрунтував теорію, натуралізму як нового і єдиного методу в
 • ЛІТЕРАТУРА РЕАЛІЗМУ – Cтатті з зарубіжної літератури
 • Приблизно від середини до останньої чверті XIX століття «погоду» у всесвітньому літературному процесі робили переважно письменники-реалісти. Росіяни Ф. Достоєвський і Л. Толстой впевнено прийняли естафету французів Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, англійця Ч. Діккенса і пішли далі своїх попередників. Досить
 • «Марсельські таємниці», як зразок «сенсаційної» літературие. Золя
 • насамперед Золя «з волі случаючи» уперше застосував тут прийом використання справжніх життєвих фактів для створення художньої прози, до якого незмінно прибігав згодом. Потім, що не менш важливо, автор «Марсельських таємниць» виявив настільки необхідне для майбутнього титана соціальної романістики уменье мислити
 • Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя «Жерміналь» – ЗАНЯТТЯ – ПРАКТИЧНИЙ КУРС – Історія зарубіжної літератури XIX – початку XX ст.
 • ЗАНЯТТЯ 17 Тема: Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя «Жерміналь» ПЛАН 1. Течія натуралізму у французькій літературі XX століття. 2. Витоки творчості Е. Золя. 3. Історія написання роману. 4. Образи
 • Абітурієнти-лідери ЗНО-2009
 • Випускники, які отримали 200 балів з предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № ПІБ випускників Предмет тестування Назва навчального закладу 1 Шмідт Аліна Олександрівна Математика Христинівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. О.Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області 2 Жупинас Аліна Валеріївна Біологія Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області 3 Сорока Микола Олександрович Математика Чигиринська загальноосвітня школа І-ІІІ
 • Літературна творчість емиля Золяе. Золя
 • Творчість емиля Золя ознаменувало новий етап у розвитку французької літератури. Він був новатором у літературі, сміливим письменником, що зруйнував сформовані форми, з'єднав «нещадність реалізму з мужністю політичної дії» (Л. Арагон) і був жагучим захисником демократії й гуманізму. Біографія Золя
 • Точне визначення стилю Золяе. Золя
 • Точне визначення «розгонистого, метафоричного» стилю Золя (Лафарг) дотепер не знайдене. Пропоновані формулювання: «реалістичний символізм», «романтичний натуралізм» і т.п. змушують підозрювати видатного письменника в еклектику. «Батько натуралізму» краще інших літераторів минулого усвідомлював неможливість для художника відгородитися від впливу й запитів суспільства.

Де точки розходження натуралізму та реалізму? – Українська література, запитання і відповіді