Вершиною поетичного мистецтва древньої Русі є «Слово об полку Игореве». По вираженню Бєлінського, «Слово» - прекрасний, благоухающий квітка слов'янської народної поезії, вартої уваги, пам'яті й поваги». «Слово» написаноі наприкінці XII століття, але стало відомо нам лише через 600 років, у самому кінці XVIII століття. Історія його відкриття така. На початку 90-х років XVIII століття відомий аматор і збирач древніх рукописів граф Мусін-Пушкін придбало в Ярославлі рукописний збірник давньоруських добутків. Крім одного, інші минулого відомі й раніше.

Невідоме до того часу добуток і було «Слово об полку Игореве». Звістка про чудову знахідку швидко поширилася й у нашій країні, і за кордоном. «Слово» було переписано, і список був відправлений Катерині II Впетербург.

Друковане видання «Слова» вийшло в 1800 році. Через труднощі читання тексту, що ставиться, очевидно, до XVI століття, коли в Новгородській або Псковській області був переписаний цей збірник, у друковане видання укралися багато помилок, а деякі місця так і залишилися темними, незрозумілими. Виправити ж їх у більше пізніше час стало ще сутужніше, тому що під час пожежі Москви в 1812 році будинок Мусіна-Пушкіна згорів; згоріла й вся бібліотека, у тому числі й знайдений у Ярославлі збірник. Збереглися перше друковане видання «Слова» і той рукописний екземпляр, що був посланий Катерині II.


Розміщенно Referat в разделе Аналіз змісту Суббота 4 октября 2014 в 5:26
 • Опис Російської землі в «Слові об полку Игореве»
 • Більше восьми століть назад, в 1187 році, було створено «Слово об полку Игореве» - безсумнівно, самий значний добуток давньоруської літератури, найбільш яскравий у художнім відношенні її пам'ятник. Відкрите вперше російському читачеві лише на початку XIX століття, «Слово...» с тих пор
 • Князь Ігор – герой і захисник у поемі «Слово об полку Игореве»
 • Більше восьми століть назад, в 1187 році, було створено «Слово об полку Игореве» - безсумнівно, самий значний добуток давньоруської літератури, найбільш яскравий у художнім відношенні її пам'ятник. Відкрите вперше російському читачеві лише на початку XIX століття, «Слово...» с тих пор
 • Бароко: який зміст цього терміну? – Українська література, запитання і відповіді
 • У XVIII столітті слово «бароко» вживалося для характеристики, часто негативної, літературних творів складної форми. Проте його походження точно не встановлене, незважаючи на побутування в кількох мовах. У португальській вираз регоlа Ьаггоса означає перлина неправильної форми. Латинське слово Ьагосо — це
 • Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»
 • 1787 року Мусін-Пушкін купив у архімандрита Спасо-Ярославського монастиря Іоїля Биковського збірник давньоруських світських творів «Хронограф». До складу збірника входили різні твори, відомі науці, зокрема «Повість про Акира премудрого» та ін.. І серед цих творів був один невідомий «слово…». Мусін-Пушкін зацікавився
 • «Слово об полку Игореве» – літературний пам’ятник світового середньовіччя
 • «Слово об полку Игореве», створене в 1187 році, є унікальним пам'ятником світової літератури середніх століть. В XII-XV сторіччях відбувається бурхливий розвиток літератури. Добутку цього періоду відбивають в основному події, які відбувалися в той час. Відомо, що майже в кожному місті
 • Ідейно-художня своєрідність «Слова об полку Игореве»
 • Автор «Слова...» невідомий. Розшукав добуток відомий збирач стародавностей і знавець російської словесності Мусін-Пушкін. Найімовірніше, у нього був не оригінал, а його більше пізня копія, що загинула під час пожежі Москви 1812року Збереглися лише перше друковане видання 1800року й писарський список, зроблений
 • Жанр Слово об полку Игореве – Твір по добутку “Слово об полку Игореве”
 • Ідейний задум автора призвати князів до єднання визначив і форму «Слова об полку Игореве». Добуток недарма названий «Словом». Воно написано у формі жагучого, гарячого заклику до єднання. Автор як би вимовляє «слово» (мовлення), звертаючись до своїх читачів, яких

Історія відкриття «Слово об полку Игореве»