У ще більшій мері інтерес драматурга до комічної характерності зображуваного життя виражається в мовному ладі його п'єси. Продовжуючи традицію Фонвізіна й Гоголя, Островський зробив новий крок в організації комедійного діалогу. Він вивів на сцену купців не тільки з їхніми жестами, позами, костюмами, не тільки з їх соковитим і грубим міщанським просторіччям, але, що особливо важливо, з їхньою своєрідною манерою розмовляти. Глядач відразу почуває, що герої комедії вміють говорити не тільки про те, що їх у той або інший момент практично цікавить, що вони взагалі люблять поговорити на дозвіллі, побалакати, посудачить, що розмовляють вони не кваплячись, зі смаком і їхнім неквапливим мовленням словами й інтонаціями виражає навіть не стільки їхні думки й настрої, скільки особливості їхнього характеру. Уже в першій своїй великій комедії Островський завершив створення характерологического діалогу в російської драматургії. За винятком останнього акту п'єси, де чуються скарги й нарікання зганьбленого Большова, докори обманутого Рисположенского, мовлення героїв в основному ведуться в тонах веселості, брутальності й лукавства. І в самому ладі цих зовнішніх простодушних, а внутрішньо лукавих мовлень драматург виділяє й підсилює комічну суперечливість характерів героїв. У Большова це контраст грубого самовдоволення й моральної злиденності, у Подхалюзина, крім цього, контраст між єлейним вираженням відданості хазяїнові й прагненням його обдурити, у Липочки невідповідність її претензій на вихованість із неотесаністю й брутальністю її натури. Большов особливо комічний тоді, коли в грубих і зневажливих вираженнях він щиро засуджує інших за крутійство й нечесність, тим самим приймаючи позу чесної людини. «От сухоядците, постники! говорить він, наприклад, про свого збанкрутілого боржника. И боговіте догодити на чужий рахунок норовлять... Цей народ однією рукою хреститься, а іншої в чужу пазуху лізе». Або: «Інший такий бельведер з колонами виведе, що йому зі своєю личиною й увійти туди совісно». А свої низинні наміри Велике, навпаки, намагається прикрити багатозначними фразами церковнокнижкового походження. наприклад: «Краще тихимте манером дільце обробити. А там суди владико на другому пришесті». «От вона життяте, міркує він сам із собою. Істинно сказано: суєта суєт і всіляка суєта». Схвалюючи Лазаря за обман у торгівлі, він говорить: «Чай, брат, знаєш, як німці в магазинах наших бар оббирають. Покладемо, що ми не німці, а християни провославние, а теж пироги з начинкою їмо...». Подхалюзин, коли говорить із людьми, від нього залежними, по комічному характері мовлення багато в чому схожий на Большова і явно наслідує йому. Він теж уміє стати в позу чесної людини й обвинуватити інші в крутійстві. «Отчого ж це у вас руки трясуться? наприклад, запитує він Рисположенского. А, я так думаю, від того, що боляче народ грабуєте. За неправду бог карає». Але при цьому молодий прикажчик виявляє більше схильності не до церковнокнижкових зворотів, а до варваризмів, запозиченим з мовлення більше утворених шарів суспільства: «на все купецтво мораль така...», «ходи в акуратний, «у мене тепер така фантазія в голові...» і т.п. Але в розмовах з Большовим, особливо в поясненнях з ним, що претендують на щирість, Лазар боїться й хитрить. І він комічно прикриває свою хитрість самознищенням і догідництвом. Його мовлення стає тоді вкрадливої і єлейної по тоні. Він «співає Лазаря» і говорить про «почуття», «душі», «серце», «совісті». «Я вам, Самсон Силич, по совісті говорю, тобто як це все по моїх почуттях...»; «Я теперича готовий всю душу віддати за вас...»; «Так головне, щоб була душу в людини, так він буде почувати» і т.п. Особливо комічні незграбні спроби Лазаря пояснити свої піднесені почуття благодіяннями хазяїна. наприклад: «Як жимши у вас із малолітства й видемши всі ваші благодіяння, можна сказати, Хлопчиськом узятийіз крамниці підмітати, отже, повинен я почувати”...» і т.п. навпаки, люб'язності Лазаря стосовно Липочке, що він дійсно захоплений, позбавлені внутрішнього комізму, і тут смішна тільки його незграбність. Липочка ще в більшій мері, чим Лазар, прагне вживати слова, запозичені з мовлення більше утворених шарів суспільства. Комізм її мовлення й полягає в сполученні «шляхетних» слів, безглуздої претензійності, з якої вона їх вимовляє, і тої брутальності її міщанського просторіччя, що виражає її справжню натуру. Липочка говорить: «оказія», «капидон», «видимий резон», «фантазуєте», «конфузите», «формально», «натурально» і пору
ч із цим: «мухортик», «страм», «упаточилась, немов віз везла», «пивца сьорбнула», «нагавкати когонебудь», «проклясти в треисподнюю», «дуже потрібно», «подите ви...» і т.п. У деяких репліках сполучення цих двох тенденцій її мовлення здобуває особливо комічне звучання: «Я все хирію, говорить, наприклад, Липочка свасі, те кольки, то серце б'ється, як маятник; всі як немов тебе подманивает або пливеш по морю, отож і рябить меланхолія в очах». «Що мені у твоєму купці! запитує вона ключницю, який він може мати вагу? Де в нього амбіція? Мочалка те його, чи що, мені потрібна?»; «Що ж він там абиякте сентиментальничає? роздратовано говорить вона про нерішучий нареченого й т.п. Комічної стихії мовлення головних героїв п'єси протистоять чутливість мовлення маленького чиновника Рисположенского й відгомони народнопоетической стихії, злегка намічені в мовленні Горпини Кіндратіївни. У трактуванні цієї ситуації перед письменником стояли дві можливості. Жертву сімейного гніта він міг би протиставити її побутовому середовищу в моральному й навіть ідейному відношенні. Конфлікт п'єси полягав би тоді в зіткненні героїв, що представляють різні моральні початки. Він виявив би внутрішній розвиток пригнобленої особистості, що бореться зі своїм середовищем. П'єса могла б стати драмою або навіть трагедією. З іншого боку, письменник міг представити пригноблену особистість тільки слабкою й пасивною жертвою існуючих сімейнопобутових відносин, нездатної до морального й ідейного розвитку, що протиставляло б її своєму середовищу. Тоді за допомогою конфлікту можна було б глибше виявити негативну моральну властивість консервативного середовища, а тим самим і всього устояного укладу соціальних відносин. І п'єса стала б комедією в широкому, жанровому змісті слова


Розміщенно Referat в разделе Детальні розробки уроків Понедельник 8 сентября 2014 в 17:58

Мовний лад п’єси «Свої люди сочтемся» – Твір по добутку А. Н. Островського “Свої люди – сочтемся”