Поштовхом до розвитку полеміки стала книга польського пропагандиста католицизму, противника православ'я Петра Скарги "Про єдність церкви Божої" (1577), яка по суті була ідеологічною основою Брестської унії (1596). Ціла низка творів, наприклад полемічне "Посланіє до латин из их же кніг", з'явилося як відповідь на цю книгу П. Скарги. На захист православної віри піднялися православні священики, просвітителі XVI-XVII століть, перед якими стояло завдання - у словесному поєдинку Викрити й засудити церковну унію, висміяти зрадників-уніатів.

Церковно-релігійна боротьба довкола Берестейської церковної унії, яку повели православна шляхта, братства на терені політичному в сеймі, сеймиках, а також протестами і позовами в судах, поведена була також і на літературному полі, в творах Полемічних.

Участь української літератури кін. XVI — поч. XVII ст., зокрема полемічної, у загальноєвропейському літературному розвитку здійснювалась за законами функціонування зональних та регіональних художніх систем. Розкриття цих закономірностей залежить від ступеня вивчення та систематизації зв’язків і взаємодій національних літератур. Вони розвивались і раніше, але регулювались іншими суспільними законами і мали інший ідейно-естетичний характер, хоча теж не були звичайною сумою контактів, упливів і запозичень. В умовах Відродження відбувається складна взаємодія між національними літературами і цілими їх групами, а також між різнорівневими системами. Її складають не тільки і не стільки контакти, впливи та запозичення, скільки процеси зближення і відштовхування результатом яких є вироблення цілих типів художнього мислення.

Зіставлення української полемічної літератури з літературою європейського Ренесансу виразніше виявляє в українських полемічних творах Діалектичне поєднання гуманістичних принципів з широкими і вузькими релігійними питаннями. В естетичному плані полемічність сприяє виявам ширшого, реалістичнішого підходу до дійсності, конкретизації й індивідуалізації художніх образів, перетворенню художньої правдивості на засіб виміру й вираження ідейного змісту. Ідейно-естетичні особливості української полемічної літератури, виступають особливостями даної літератури, а також виявляють певну типологію на зональному /слов’янському/ і регіональному /європейському/ рівнях.

До них треба віднести принципово значиме використання фольклору; усвідомлення причетності до вселюдської культури, національних особливостей, гармонійної цілісності культури власного народу; розрахованість як на читача, так і на слухача, в тому числі й масового; загальновиражена ритмічна побудова твору; енергійні короткі сюжети, які швидко розвиваються; драматургічна діалогічність; стисла символічна образність.

Полеміка в європейській літературі виникла між католицтвом і католицькою церквою та всіма західно - і середньоєвропейськими протестантськими опозиційними рухами, по суті рухами національного утвердження європейських народів — кальвінізмом, лютеранством та ін. Полеміка ж Між православ’ям та католицтвом була полемікою між двома офіційними церквами. Вона замикала кільце опозиційного оточення католицизму у загальноєвропейських масштабах. Об’єктивно в ході цієї полеміки проти католицизму захищались принципи ренесансного гуманізму.


Розміщенно Referat в разделе Аналіз змісту Суббота 22 октября 2011 в 18:04
 • УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО (XVI—XVIII ст.) – Стаття з української літератури
 • Відродження, а6о Ренесанс — переломна в історії європейської та світової культури епоха, відзначена бурхливим розквітом образотворчого мистецтва і літератури XV—XVI ст. Цей стиль був започаткований в Італії ще в XIV ст. під гаслом наслідування античного мистецтва. Діячів цього руху називали
 • Полемічне письменство ХУІ—ХУП ст
 • Полемі́чна літерату́ра (від грец. — войовничий) — літературна творчість церковно-теологічного і художньо-публіцистичного характеру в Україні. Полемічна література виникла внаслідок "зачіпок од католиків", тобто з початком окатоличення України. На розвиток полемічної літератури вплинули такі події як реформа календаря з наказу папи
 • ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ – Теорія літератури
 • ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Історія літератури (від грец. ιστορία — розповідь про минуле) займається дослідженням художньої літератури в історичному аспекті від її зародження й до наших днів. Вона включає в себе численні історії окремих національних літератур, як старих, що мають багатовікову традицію (на­приклад
 • Літературна спадщина Феодосія Печерського
 • Творчість Феодосія Печерського у тогочасній літературі засвідчила виникнення нової школи на ідейному рівні, адже саме він став фундатором літературного осередку Києво-Печерського монастиря. Повчання Феодосія "Запитання Ізяслава, князя, сина Ярославова, внука Володимирова (до) ігумена Теодосія Печерського монастиря" Існує у двох списках
 • Наказ МОН України №22012 від 07.04.2013 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ № 22012 від 07.04.2013 Про затвердження складу робочої групи З розроблення галузевої Програми поліпшення вивчення української мови У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин На виконання рішення І Всеукраїнської наради вчителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних
 • Січкар Світлана Іванівна, методист з української мови і літератури
 • 64-95-22 Е-mail: n Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. ОСВІТА: Повна вища. Черкаський державний університет імені Б. Хмельницького, філологічний факультет ПОСАДА: Методист з української мови і літератури ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: Співавтор програми та посібника-хрестоматії для учнів
 • Культурах, його специфіка в Україні – Часть 3
 • Г. Завдання і Запитання Для Самоконтролю 1. Складіть хронологічну таблицю існування протягом означеного в темі періоду української державності і захоплення українських етнічних земель чужими державами. 2. Згадайте (за Д. Чижевським) назви стилів в українській літературі з княжих часів і до початку XIX

Полемічна література 2 пол. 17 ст