РІШЕННЯ

КОЛЕГІЙ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Протокол № 13/1-2

11 листопада 2013 р.

Про реформування фізичного виховання

учнів та студентської молоді у навчальних закладах України

Заслухавши та обговоривши виступ Віце-прем'єр-міністра України І. В.Васюника, доповіді Міністра освіти і науки України Вакарчука І. О., Міністра охорони здоров'я України Князевича В. М., Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Павленка Ю. О., з метою реформування фізичного виховання у навчальних закладах, збереження і поліпшення здоров'я учнівської і студентської молоді, колегії МОН, МОЗ та Мінсім'ямолодьспорту

УХВАЛЮЮТЬ:

1. Погодитися з оцінками стану фізичного виховання у навчальних закладах висловлених у доповідях, виступах Віце-прем'єр-міністра України І. В.Васюника та учасників засідання.

2. Розробити Положення про фізкультурно-оздоровчий комплекс учнів та студентської молоді "Крок до здоров'я".

Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, АМН, АПН до 01.06.2009

3.Розробити методичні рекомендації керівникам навчальних закладів, батькам, учням і студентам щодо дотримання рухової активності учнями і студентською молоддю у навчальний та позанавчальний час в обсязі 8-12 годин на тиждень.

Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, АМН, АПН до 01.06.2009

4. Привести зміст навчальних програм з фізичної культури, контрольні нормативи до них у відповідність до вікових, індивідуальних закономірностей формування та розвитку дитини з урахуванням позитивного світового досвіду.

МОН, МОЗ, АМН до 01.03.2009

5. Проаналізувати стан відповідності навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах в частині дотримання санітарних норм і правил щодо кількості уроків, обсягів домашніх завдань, перебування на свіжому повітрі, рухового режиму тощо.

За результатами проведеного аналізу внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регулюють здійснення навчально-виховного процесу.

МОН, АПН, МОЗ, АМН до 01.05.2009

6. За участю експертів ВООЗ здійснити системний аналіз стану медичного забезпечення дітей у навчальних закладах та подати до Кабінету Міністрів України обгрунтовані пропозиції стосовно реорганізації існуючої системи дошкільно-шкільної медицини.

Розробити клінічні протоколи проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей віком 4-18 років, передбачивши, зокрема, проведення щорічних (до 1 жовтня) медичних оглядів учнів і студентської молоді; участь батьків та їх консультування з питань створення безпечного для дитини середовища та здорового способу життя.

МОЗ, АМН, МОН, АПН до 01.06.2009

7. Розробити Інструкцію про визначення груп за станом здоров'я для занять з фізичної культури та Положення про здійснення медико-педагогічного контролю під час уроків фізичного виховання.

МОЗ, МОН, АМН, АПН до 01.02.2009

8. Внести зміни до наказу МОЗ України від 23.02.2012 № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я", передбачивши посаду медичної сестри (фельдшера) із розрахунку 1 посада на 400 учнів, але не менше 0,25 посади; та лікаря-педіатра із розрахунку 1 посада на 1000 учнів загальноосвітнього навчального закладу.

МОЗ, АМН, Мінфін до 20.12.2013

9. Запровадити при ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів врахування рівня організації навчального процесу з фізичного виховання (наявність кафедр фізичного виховання, висококваліфікованих викладацьких кадрів, науково-методичного, інформаційного, медичного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення викладання дисципліни «фізичне виховання»).

МОН, Мінсім'ямолодьспорт постійно

10. Здійснити перевірку вищих навчальних закладів які готують фахівців за галуззю знань "фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" щодо відповідності дотримання ліцензійним умовам.

Держінспекція навчальних закладів МОН, Мінсім'ямолодьспорт до 01.03.2009

11. Здійснити заходи із залученням спонсорських коштів щодо впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя у засобах масової інформації та щодо заборони прямих і прихованих видів реклами алкоголю, тютюну, насильства тощо.

Мінсім'ямолодьспорт, МОН з 01.12.2013

12. Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України:

12.1 Спрямувати роботу на проведення занять масовою фізичною культурою; створення умов для забезпечення фізіологічної норми тижневої рухової активності школярів за рахунок обов'язкових уроків фізичної культури та додаткових занять у позаурочний час;

12.2 Подати на затвердження Колегії Міністерства освіти і науки України розгорнутий план дій щодо забезпечення умов для проведення масової роботи з фізичного виховання учнівської та студентської молоді.

До 20.12.2013 12.3 Спільно з Міністерством охорони здоров'я України розробити нові Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в навчальних закладах.

До 01.01.2009

13. Керівникам вищих навчальних закладів:

13.1. Забезпечити у вищих навчальних закладах організацію спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізичної культури.

13.2. Вивчити спільно з установами охорони здоров'я можливість утримання студентських поліклінік на кооперативних засадах з іншими вищими навчальними закладами;

13.3 Забезпечити розвиток секційної форми організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, передбачивши відповідними пунктами у контрактах відповідальність за це керівників;

13.4 Докорінно поліпшити якість підготовки вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах, передбачивши поглиблене вивчення медико-біологічних дисциплін;

13.5. Відновити функціонування в структурі вищих навчальних закладів фізкультурно - оздоровчих таборів та удосконалити систему оздоровлення та реабілітації студентської молоді;

До 01.06.2009

14. Міністерству освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органам управління освітою на місцях, керівникам навчальних закладів:

14.1. Посилити контроль за проведенням занять з фізичної культури та фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; підвищити їх якість, забезпечити пріоритетність технологій та методик, які оберігають, підтримують і розвивають здоров'я дітей.

постійно

14.2. Забезпечити проведення занять з фізичної культури з 1 вересня по 1 жовтня без виконання контрольних нормативів.

Постійно

14.3. Спільно з управліннями фізичного виховання і спорту МОН вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем та обладнанням, міні-стадіонами, дитячими ігровими спортивними комплексами для учнів молодших класів.

До 01.09.2009

14.4. При будівництві нових навчальних закладів передбачати не менше двох спортивних залів (ігровий та гімнастичний, загальною площею кожен не менше 168 м2) і одного басейну.

Постійно

14.5. Провести інвентаризацію спортивної бази навчальних закладів і спланувати роботу щодо її ремонту та реконструкції згідно діючих нормативів.

До 01.05.2009

14.6. Здійснити організаційні заходи щодо оренди спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів суб'єктами, які надають фізкультурно-оздорочі послуги учням на безоплатній основі, відповідно до п.10 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95р. № 786 (із змінами і доповненнями).

Постійно

14.7. Спільно з закладами післядипломної педагогічної освіти забезпечити підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, які працюють з учнями спеціальних медичних груп.

З 01.01.2009

15. Регіональним управлінням освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту, радам ректорів вищих навчальних закладів:

15.1 До 20 грудня цього року розглянути на спільних засіданнях колегій стан фізичного виховання у навчальних закладах і розробити заходи щодо його поліпшення.

15.2. Спільно з МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, МОН вжити заходів щодо поновлення та активізації роботи обласних, міських, районних лікарсько-фізкультурних диспансерів та студентських поліклінік. Забезпечити проведення обов'язкової диспансеризації учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву.

До 01.09.2009

15.3 Підтримувати діяльність Шкіл сприяння здоров'ю, інших ініціатив громадських, міжнародних проектів щодо формування здорового способу життя.

Постійно

16. Рішення колегій розмістити на сайтах МОН, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт та опублікувати у відповідних інформаційних виданнях.

Інформацію надано за матеріалами сайту: ostriv. in. ua


Розміщенно Referat в разделе Конспекти занять Среда 13 июня 2012 в 5:01
 • Наказ МОН України №1078 від 27.11.2013 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ 27.11. 2013
 • Наказ МОН України №956 від 22.10.2013 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ № 956 від 22.10.2013 Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання Та збереження здоров'я школярів в навчальних закладах України З метою збереження та зміцнення здоров'я школярів, підвищення їх рухової активності та безумовного виконання наказу Міністерства освіти
 • Наказ МОН України № 267 від 29.03.2010 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 267 від 29.03.2010 Про скасування наказу МОН від 28.10.2009 № 20125 «Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів З української мови, математики та історії України» З метою уникнення перевантаження школярів загальноосвітніх навчальних закладах у період завершення навчального
 • Наказ МОН та МОЗ України №289/227 від 17.04.2006 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ № 22012/227 від 17.04.2006 Про затвердження Інструкції з організації Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2012 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
 • Лист МОН України №1/9-287 від 06.06.2011 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Л И С Т 06.06.2011 N 1/9-287 Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки України звертає увагу відповідних органів управління освітою,
 • Наказ МОН України №792 від 28.11.2006 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ № 792 від 28.11 2006 Про роботу загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування Навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфікування Та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих Відповідно до Концепції стратегії дій Уряду щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІД на період до 2011 року,
 • Наказ МОН України № 1008 від 26.10.2010 р
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ М. Київ № 1008 від 26.10.2010 Щодо організації навчально-виховного процесу З метою забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог при відновленні навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, у приміщеннях яких працювали виборчі комісії з проведення 31 жовтня 2010 року виборів до місцевих

Рішення колегій МОН, МОЗ, Мінсім’їмолодіспорту №13/1-2 від 11.11.2013 р