Словом stulos давні греки називали загострену паличку, якою писали на воскових дощечках, пізніше — почерк того, хто пише, згодом — склад, саму манеру письма. В сучасному літературознавстві стиль — це засоби художньої виразності письменника в цілому, особливості тематики його творів, сюжетів, мови. Розрізняють стилі епохи (наприклад, стиль бароко, класицизму), напрямів і шкіл, а також стиль твору. Усі ці стилі споріднює спільна основа — сукупність, єдність творчих особливостей.

Кожний письменник має свій індивідуальний стиль, який дає йому змогу створити оригінальний художній світ. Одна і та ж тема, наприклад людина і земля в умовах соціально-економічного гноблення, по-різному вирішується у «Кайдашевій сім'ї» І. Нечуя-Левицького, «Землі» О. Кобилянської, «Fata morgana» М. Коцюбинського. Адже кожен з названих письменників своєрідно художньо реалізує її залежно від творчих принципів, естетичних уподобань, авторського задуму тощо.

Індивідуальний стиль В. Винниченка відзначається зверненням письменника до тем краси, моралі, мистецтва, людини і природи, людини і громади. Його персонажі змальовуються уже сформованими, і їхні характери розкриваються поступово, через художнє дослідження поведінки, дій, вчинків. Деталі, описи, герої нерідко контрастні (краса і сила, духовність і внутрішня пустка, дійсність і мрії тощо).

Письменник зображує вир життя, конфлікти, непевність, психологічні парадокси. Він любить залучати читача до співпраці засобом несподіваного закінчення творів, особливо оповідань (наприклад, «Студент»). Найяскравіше індивідуальний стиль В. Винниченка виявляється в мові. Вона щира, енергійна, багата. Письменник не рафінує її, а збагачує рідковживаними словами (сьорбати, чвокнути), народною говіркою.

Художник з яскравим індивідуальним стилем засвоює досвід своїх попередників, і його неповторна манера письма виявляється в мові, зображенні предметного світу, історичних подій, морально-психологічного стану людини.


Розміщенно Referat в разделе Твори на вільні теми Среда 23 декабря 2015 в 10:51
 • Щоденно ворони летять – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
 • Щоденно ворони летять, Щоденно ворони кричать: "Там спалили, Там убили, Там піймали, Там забрали, Посадили, Осліпили І згноїли... Що ж ви дивитеся? — Плачте". Чорні ворони,— не крячте... Ми оглухли,— ми глухі... "Як же стали ви такі?" Нас дурманом обпоїли, В наші вуха цвяхи вбили, Наші голови скрутили І такими жить пустили... День ми днюєм, ніч ночуєм, Все
 • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ – Теорія літератури
 • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ Індивідуальним втіленням художнього методу є стиль. Якщо метод визначає загальний напрям творчості, стиль віддзеркалює індивідуальні властивості художника слова. За влучним висловом Л. Тимофеева, «в методі знаходять насамперед те загальне, що пов'язує митців, а в стилі — те індивідуальне, що
 • Стилістика української мови – Стаття з української літератури
 • План 1) Стилі українського мовлення. 2) Характеристика офіційно-ділового стилю. 3) Культура ділового мовлення. Стилістика співвідноситься з усіма розділами мови – фонетикою, лексикою, морфологією і синтаксисом, оскільки вона розглядає особливості вживання мовних одиниць у тих чи інших мовленнєвих умовах. Стиль – явище об`єктивної дійсності. Це слово
 • Еволюція стилю Валер’яна Підмогильного у романі “Місто” та повісті “Остап Шаптало” – Стаття з української літератури
 • На наш час не існує єдиного визначення поняття — стиль, а тим більше авторський індивідуальний стиль. Цей термін у давній Греції позначав загострену паличку, якою писали на воскових дощечках, пізніше — почерк того, хто пише, а згодом — саму манеру
 • Література, як один з найважливіших проявів людської культури – Твір по добутку “Література”
 • Література як один з найважливіших проявів людської культури існує не просто у вигляді окремих літературнохудожніх добутків, а як форма суспільної свідомості, явище соціальноісторичного характеру. У процесі історичного розвитку в соціальноекономічному, політичному й культурному житті суспільства відбуваються зміни, які визначають і
 • Стилі сучасної російської мови – Твір по добутку “10 клас”
 • Стиль мови це його різновид, що обслуговує якунебудь сторону громадського життя: повсякденне спілкування; офіційноділове відношення; агітаційномасову діяльність; науку; словеснохудожня творчість. Кожний стиль характеризується наступними ознаками: метою спілкування, набором язикових засобів і формами (жанрами), у яких він існує. У кожному
 • ЕКЗОТИЗМИ – Теорія літератури
 • ЕКЗОТИЗМИ Екзотизмами, Або Етнографізма-Ми, Називають слова, що передають ха­рактерні назви реалій із життя інших народів і не мають Точних Відповідників у мові, до якої вони потрапляють. Наприклад: аул, мечеть, сакля, курултай, дехканин, духан, полісмен, кюре, леді, лорд тощо. У творах художньої

У яких значеннях у сучасному літературознавстві вживається термін «стиль»? – Українська література, запитання і відповіді