Відродження, а6о Ренесанс — переломна в історії європейської та світової культури епоха, відзначена бурхливим розквітом образотворчого мистецтва і літератури XV—XVI ст. Цей стиль був започаткований в Італії ще в XIV ст. під гаслом наслідування античного мистецтва. Діячів цього руху називали гуманістами, бо вони цікавились життям простих людей, відображали їхнє життя, боронили їхні права. Ця доба породила таких велетнів літератури, мистецтва як Петрарка, Бокаччо, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело. епоху Відродження мовами літератури стають національні мови. Відхід від релігійного догматизму породив Реформацію, яка робить спроби поєднати традиції старого і нового часу (безпосередній в'язок людини з Богом зі зменшенням посередницької ролі церви; античності вона протиставляла первісне християнство). Найяскравішим явищем в українському письменництві цієї доби стала творчість І. Вишенського. Хоча полеміка І. Вишенського була спрямована не тільки проти католицизму, а й проти Заходу в цілому, в його творчості знаходимо виразні риси реформаційного стилю. Бачачи відступництво церкви, він закликає християн до дотримання правил поза церквою. У його розумінні справжня церква не панівна, як католицька, а терпляча, як старохристиянська. Представники української літератури цієї доби — Г. Смотрицький, К. Острозький, І. Потій.

Бароко (від італ. barocco — вибагливий, химерний) — художній стиль кінця XVI — середини XVIII ст., що зародився в Італії в добу пізнього Ренесансу. Мета таких творів — зворушити людину, викликати сильні емоції. Основними рисами бароко були нахил до ускладненої форми, геоцентризм (погляд на Бога як на вершину досконалості), антропоцентризм (людина не противага Богові, а найдосконаліше його творіння), античний ідеал краси (поєднання краси духовної і фізичної).

Серед представників українського бароко І. Вишєнський, І. Величковський, Ф. Прокопович, Л. Баранович, С. Величко та інші. Мова барокової української літератури принципово залишається церковнослов'янською. Повною перемогою бароко стало утворення Києво-Могилянської академії. Але найяскравішим представником українського бароко став Г. Сковорода.


Розміщенно Referat в разделе Аналіз змісту Суббота 26 декабря 2015 в 21:17
 • Коли починається українське літературне бароко? – Українська література, запитання і відповіді
 • Літературне бароко в Європі розвивалося нерівномірно, несинхронно: його початок припадає на середину XVI ст. (Іспанія, Італія), а розквіт у слов'янських країнах—на XVIІ-XVIII ст. Першим українським письменником, творчість якого була позначена рисами бароко, вважається Іван Вишенський. Проте утвердження бароко у вітчизняній літературі
 • Стиль бароко в українській літературі – Твір з української літератури. Творча робота
 • Визначне місце в історії української літератури від давнини до сьогодні посідає письменництво XVII-XVIII ст. Для характеристики літературної спадщини XVII-XVIII ст. історики літератури вживають поняття «стиль бароко». Перші риси барокового стилю в українській літературі почали з'являтися ще наприкінці XVI ст. Тривалий
 • Бароко: епоха, напрям, стиль
 • Епоха бароко в українській літературі охоплює період з 17 по 18 століття. Художня система бароко надзвичайно складна, уній наявна і мінливість, і поліфонічність. Література бароко характеризується *суперечливим поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, *тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму і емблематичності, *прагненням вразити читача
 • Найвидатніші письменники українського бароко – Твір з української літератури. Творча робота
 • В середині XVII ст. точилася запекла визвольна боротьба українського народу проти зовнішніх ворогів: польських, татарських, турецьких. У 1654 році відбулася злука України з Росією — це зміцнило зв'язки двох народів. Наука і культура розвивалася під впливом ідей Відродження. Почав формуватися
 • Бароко в українській літературі – Твір з української літератури
 • Література, як і саме людське життя, розвивається за своїми законами. Так само, як на зміну одній історичній епосі, одному соціальному ладу приходить інший, так і в літературному процесі на зміну одному мистецькому напряму приходить новий. XVII—XVIII сторіччя стали періодом розвитку українського
 • Основні риси барокової поетики
 • Епоха бароко в українській літературі охоплює період з 17 по 18 століття. Художня система бароко надзвичайно складна, уній наявна і мінливість, і поліфонічність. Література бароко характеризується *суперечливим поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, *тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму і емблематичності, *прагненням вразити читача
 • Бароко, його філософські основи – Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.
 • ІСТОРИКО — ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС XVII СТОЛІТТЯ. 3. Бароко, його філософські основи Бароко — літературний і загально-мистецький напрям, що зародився в Італії в середині XVI століття, поширився на інші європейські країни, де існував упродовж XVI — XVII століть. Термін «бароко»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО (XVI—XVIII ст.) – Стаття з української літератури