Незважаючи на те, що обстановка післяреформеної реакції й урядових репресій сильно утрудняла розвиток суспільної думки, художня література досягла в цей період нового розквіту. Він був обумовлений насамперед тим, що всі видатні російські письменники присвячували своє мистецтво відбиттю громадського життя у світлі тих глибоких і важливих соціальних і філолофськоісторичних питань, які викликалися змінами, що відбуваються в суспільстві. найбільш значні художні твори створювалися тими письменниками, які харчували особливо глибоку ворожість до самого духу реформ 1860х років духу компромісу між інтересами самодержавнобюрократичної держави й інтересами залежного від нього, в'януло й російського капіталізму, що однобоко розвивався. насамперед це були письменники, що критично усвідомлювали післяреформена дійсність, виходячи із просвітительськодемократичних ідеалів, звернених у майбутнє. Але не менший критичний пафос проявляли й письменники, Що Зображували післяреформене життя у світлі ідеалів патріархальності. Письменники ліберальних і тим більше консервативних літературних течій уступали ім. Некрасов присвятив зображенню післяреформеної дійсності свою кращу, монументальну по сюжеті поему «Кому на Русі жити добре», задуману незабаром після реформи й напиванну в першій своїй частині до 1865 р. По основній ідеї поеми, I великий ланцюг» кріпосництва, порвавшись, «ударила одним Кінцем по пані, іншим по мужику», і внаслідок цього в післяреформеній Росії ні «щасливих» людей, що мають «спокій, достаток, честь». Поема Некрасова показувала, яке майбутнє очікувало основні класи старої, поміщицької Русі, зовні тепер звільненої від «кріплення». З небувалою раніше ясністю й глибиною Некрасов усвідомлював, що селянські маси як і раніше несуть на своїх плечах всю вагу непосильної праці й пов'язаних з ним негод (образи Якима нагого, Матрени Корчагіній і інших). Але поет затверджував проте, що народ повний моральних сил і намагається вже усвідомити свій соціальний стан, шукає відповідей на питання, викликані новим станом суспільства (образи Сімох «мандрівників», Савелія Корчагіна й інших). Що таяться й народі можливості протесту й опори підсилюються й приймають нові форми, показував поет, і тому народ незабаром прийде до світлого майбутнього (образи Савелія, Єрмила Гирина, Добросклонова). Разом з тим образи поміщиків ( ОболтОболдуева, Качатина й інших) показували, що основні шари гоегюдетвующего класу усе ще живуть кріпосницьким минулим старим, паразитичним укладом життя, колишнім багатством і Владою і чіпляються за них, що нові обставини національного життя викликають у них страх і розгубленість, що в їхньому житті немає можливостей суспільного розвитку, що в цьому змісті для них немає майбутнього. Містячи широкі картини післяреформеного російського життя, зображуючи її з народної точки зору, у традиціях усної народної творчості, найбільша поема Некрасова являла собою художнє. відбиття дуже важливого й неповторного моменту національної історії. До цієї поеми примикала по ідейному змісті. і стилю й інша видатна в художнім відношенні некрасовская поема «Мороз, Червоний ніс». Нп сюжет, що зображує життя й страждання селянської сім'ї, цілком міг би стати значним епізодом у монументальному сюжеті поеми «Кому на Русі жити добре». Поіншому до питання про взаимоотношении народних мас і панівного класу підійшов Щедрін у своєї найбільш глибокій по змісту й найбільш художньої сатиричної повісті. «Історія одного міста», задуманої в обстановці шаленої реакції після 1866 р. Для нього найважливішою стороною питання були політичні взаємини народу й самодержавної влади Щедрін поступово усе ясніше усвідомлював, що із цього погляду післяреформена Росія є породженням і продовженням 'щ ками дореформених відносин, що складалися, що самодержавна влада, безмірно придушуючи й поневолюючи народ, прирікаючи його цим на духовне рабство, сама давно перетворилася в антинародну, відсталу силу майже механічного, бездушного поневолення. Із цієї сторони свого життя, затверджував сатирик, післяреформена Росія виявляє собою царство загального «глуповства», Образ «міста Глупова», що виник ще в «Сатирах і прозі», виростає під пером Щедріна у величезне символічне узагальнення, що охоплює всю епоху загнивання російського самодержавства. У сюжеті своєї сатиричної повісті Щедрін показав різні етапи й форми антинародної діяльності державної влади й розкрив все це в цілій галереї «градоначальников» росіян правител


Розміщенно Referat в разделе Конспекти занять Понедельник 31 августа 2015 в 0:51

Художня література другої половини “шістдесятих” – Твір по добутку “Література”