Роман, за винятком історичного, художньо досліджує життя окремої людини, перипетії її долі, її щоденні турботи й духовні пошуки. В епопеї ж ідеться про якусь видатну історичну подію, що справила вирішальний вплив на життя народу, нації. Отже, головна відмінність між двома жанрами — у предметі зображення.

В античні часи епопея якнайповніше відповідала естетичним запитам епохи, відігравала провідну роль у розвитку літератури, а це, в свою чергу, не давало змоги утверджуватися роману як епосу приватного життя. З історичної точки зору епопея, можливо, як жоден інший жанр, зазнала метаморфоз. її виникнення пов'язане з художньою обробкою міфів, циклів народних пісень, переказів, легенд героїчного характеру, присвячених значним історичним подіям чи постатям. Так, народне осмислення подій Троянської війни стало основою всесвітньо відомих епопей Гомера «Одіссея» та «Іліада». Це великі віршові епічні твори (їх ще називають героїчними поемами), стрижнем яких важлива історична подія загальнонародного значення, зображена дуже детально, з численними подробицями, з широким охопленням різних сфер життя — політики, побуту, звичаїв, родинних стосунків тощо. Такі твори, але в різні часи з'являлися майже в усіх народів. У давніх індійців це «Махабгарата» (X—VII ст. до н. е.) і «Рамаяна» (І ст. до н. е.), у німців — «Пісня про Нібелунгів» (XII ст.), у скандинавів — «Едда» (XIII ст.). Вже на початку XIX от.

З народних героїчних пісень виникає фінська поема «Калевала».

Гомерівські епопеї стали взірцем для наслідування. Під їхнім впливом пізніше з'являються такі твори, як «Енеїда» Вергілія (І ст. до н. е.), «Несамовитий Роланд» Л. Аріосто (XVI ст.), «Генріада» Вольтера (XVIII ст.). Із занепадом класицизму таких епопей не писали Проте сам термін залишився, набувши іншого значення. Ним почали називати великі епічні твори, в яких доля окремої людини осмислювалася на широкому тлі історичних подій певної епохи. Йдеться про романи-епопеї, такі, як «Війна і мир» Л. Толстого, «Fata morgana» М. Коцюбинського, «Сестри Річинські» І. Вільде. Зазнає змін і героїчна поема: зменшується її обсяг, увага концентрується на реалістичному зображенні кількох епізодів визначної історичної події. Поряд з героїчною поемою розвивається і комічна, що протистоїть високій епопеї, а інколи навіть висміює її. Найбільше переробок (травестій) зазнав твір давньоримського поета Вергілія «Енеїда». Так, французький поет XVII ст. Скаррон у жартівливій формі висміяв античних богів, німецький поет Блюмауер (XVIII ст.)—-релігійний фанатизм, росіянин Осипов (XVIII ст.) — неуцтво. Звернувся до сюжету «Енеїди» й І. Котляревський, який «перевдягнув» античних героїв в український одяг і яскравими реалістичними фарбами змалював картину українського життя кінця XVIII ст.

Такий складний шлях розвитку епопеї зумовив її не місце в ієрархії жанрів, а також суттєві відмінні стародавніх епопей від аналогічних творів нового часу.


Розміщенно Referat в разделе Детальні розробки уроків Среда 30 декабря 2015 в 8:10
 • Творчість Мільтона в оцінці БєлінськогоДж. Мільтона
 • Думки Пушкіна про Мільтона вигідно відрізняються від того, що писалося про нього есеїстами й критиками Західної Європи. Висловлення Бєлінського про Мільтона відбили новий етап в історії російської науки, ознаменований діяльністю революціонерадемократа. У Бєлінського немає спеціальних статей, присвячених творчості Ґете, Байрона,
 • ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ – Теорія літератури
 • ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ Протягом усієї багатовікової історії драми народжують­ся, розвиваються, а часом і вмирають різноманітні жанрові форми. Так, у Стародавній Греції виникають трагедія й комедія, що існують і сьогодні, та сатирова драма, що зникає ще за часів античності. В драматургії середньовіччя
 • Поняття про роман-епопеї – Твір по добутку Л. Н. Толстого “Війна й мир”
 • У березні 1868 року в журналі «Російський архів» Л. Н. Толстой друкує статтю, у якій заявляє: «Що таке “Війна й мир”? Це не роман, ще менш поема, ще менш історична хроніка. “Війна й мир” є те, що хотів і міг виразити
 • Позакласні заходи
 • Позакласні заходи в школі Розробки позакласних заходів Сценарії позакласних заходів Позакласні заходи в початковій школі Позакласні заходи для середніх класів Позакласні заходи для старшокласників Позакласні заходи щодо предмета
 • ЕПОПЕЯ – Теорія літератури
 • ЕПОПЕЯ Епопея, Або героїчна чи епічна (на відміну від пізнішої романтичної чи ліро-епічної) поема (грец. εποποιία від εποζ — слово, оповідь і ποιέω — творю), — значний за обсягом монументальний твір епічного змісту, в якому широко і всебічно відтво­рено епохальний перелом
 • АУТО – Теорія літератури
 • АУТО Ауто (ісп. і португ. auto — дія) — жанр одноактної драми релігійно-дидактичного змісту в Іспанії та Португалії XIII—XVIII сто­літь. На початку свого існування ауто виконували 3—4 актори-аматори. Сценічне обладнання вистав було примі­тивним. Персонажами ауто були абстрактні постаті. До речі, в
 • Бароко: який зміст цього терміну? – Українська література, запитання і відповіді
 • У XVIII столітті слово «бароко» вживалося для характеристики, часто негативної, літературних творів складної форми. Проте його походження точно не встановлене, незважаючи на побутування в кількох мовах. У португальській вираз регоlа Ьаггоса означає перлина неправильної форми. Латинське слово Ьагосо — це

Чим відрізняється роман від епопеї? – Українська література, запитання і відповіді