*: інтереси робітничих верств"). У журналі активно співпрацю вали соціалісти різних напрямків: Д. Донцов, Л. Юркевич, В. Левинський, Г. Алексинський, А. Луначарський. Ґрунтовно і широко був поставлений літературно-мистецький відділ із залученням майже всіх тодішніх українських письменників. Тут були опубліковані твори Лесі Українки ("Оргія", "Айша та Мохаммед"), В. Винниченка (романи "По-свій", "Божки", оповідання "Олаф Стефензон", "Радість", "Терень", п'єса "Чужа кров"), С. Черкасенка (п'єса "Казка старого млина"), Наталі Романович-Ткаченко ("Будиночок над кручею"), Надії Кибальчич ("За високим тином"), С. Васильчеика ("Хмаринка"), поезії О. Олеся, М. Вороного, В. Самійленка, Г. Чупринки, Христі Алчевської, Олени Журливої, В. Тарноградського та ін. В ювілейний шевченківський рік із статтями про життя, творчість Кобзаря виступили В. Винниченко ("Геній України", "Філософія, етика Шевченка"), А. Луначарський ("Шевченко і Драгоманов"), С. Черкасенко ("Прометеїзм у творчості Шевченка"), Д. Антонович ("Естетичне виховання Шевченка", "Обговорення проектів пам'ятника Шевченкові"), Л. Юркевич ("Заборонене свято"). Журнал вмістив некрологи і портрети Лесі Українки і М. Коцюбинського та присвячені їм матеріали О. Олеся, С. Черкасенка, Христі Алчевської. Чимало статей стосувалося прикметних актуальних явищ і процесів літературно-мистецького життя України і Європи: А. Луначарського ("Мистецтво для мистецтва і мистецтво для життя", "Пролетарська література у Франції", "Поети Заходу"), М. Вороного ("Український театр в Києві"), В. Винниченка ("Пролетарська творчість"), Д. Донцова (бібліографічні огляди та замітки "З українського життя") та ін. Друкувалися переклади із зарубіжних літератур. Ряд номерів мав ілюстративні вклейки (портрети Т. Шевченка, Лесі Українки, А. Бабеля та ін., репродукції картин, скульптур тощо). 3 початком 1-ї світової війни журнал був закритий.


Розміщенно Referat в разделе Поурочне планування Пятница 1 января 2016 в 13:58
 • КРИМ В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ – Стаття з української літератури
 • Терени Криму сприяли розвою таланту багатьох митців, серед яких почесне місце посідає Олександр Олесь. М. Грушевський свого часу визнав його «найбільшим з нині живущих поетів України» [4, с. 196]. Ім'я «українського Гейне» [3, с. 12] довгі роки було майже невідоме широкому
 • МЕДИТАЦІЯ – Теорія літератури
 • МЕДИТАЦІЯ Медитація (лат. meditatio — роздум) — вірш філософського змісту, в якому автор передає свої глибокі роздуми про деякі важливі проблеми, інколи глобального значення (жит­тя і смерть, дружба і кохання, людина і природа). Особливого поширення цей жанр набув у поезії сентименталістів
 • ТЕКСТОЛОГІЯ – Теорія літератури
 • ТЕКСТОЛОГІЯ Текстологія (від лат. textum — тканина, зв'язок і грец. уоі, — слово) — допоміжна літературознавча дисципліна, яка займається дослідженням і тлумаченням художніх текстів, щоб донести їх до читача в первісному, задуманому автором вигляді. Особливо неоціненною є її роль при підготовці
 • Яка роль необов’язкових елементів сюжету? – Українська література, запитання і відповіді
 • Необов'язковими елементами сюжету є пролог та епілог. Наявність їх зумовлюється не законами побудови твору, а конкретними ідейно-художніми завданнями. Пролог — це вступна частина, в якій автор або розповідає дії, що передують основній колізії і мотивують її («Лісова пісня» Лесі Українки,
 • Характер літературного критицизму Лесі Українки – Часть 2
 • За змістом і за способом художнього втілення категорія народності Мистецтва в трактуванні Лесі Українки набувала гнучкого характеру на загаЛьнолюдській основі. Художнім втіленням такого розуміння народності мистецтва є драматичні поеми письменниці. Сміливе високопрофесійне використання світових мотивів у власній художній творчості, вторгнення
 • Твір Думки матері про долю своєї дитини у «Колисковій» Лесі Українки – Твір з української літератури. Творча робота
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА Думки матері про долю своєї дитини у «Колисковій» Лесі Українки Усі матері завжди бажають своїм дітям щастя, але по-різному. Хтось намагається приховати правду прожиття, зробити вигляд, що навколо все гаразд, а хтось, навпаки, готує дітей до зустрічі з труднощами у
 • ПОЕТИЧНИЙ ТЕАТР ЛЕСІ УКРАЇНКИ – Стаття з української літератури
 • Визначаючи жанрово-стильові напрямки в розвитку українського театрального мистецтва на початку XX ст., Людмила Старицька-Черняхівська пов'язувала їх з творчістю трьох великих письменників: Лесі Українки — театр настрою; Володимира Винниченка — соціально-психологічний і Олександра Олеся — символічний театр. Безсумнівно, унікальним художнім явищем у

Дзвін – Словник літературознавчих термінів