ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

Літературна критика (від грец. κριτική — здатність судити, розглядати, оцінювати) як складова частина літе­ратурознавства має своїм завданням давати ідейно-естетичну оцінку творам письменників, показувати їхнє місце в літе­ратурному процесі доби, розкривати позитивні і негативні якості. Літературна критика призначена для письменників та читачів. Першим вона допомагає усвідомити вимоги дійсності до їхньої творчості, а другим — виробити певні естетичні смаки, розібратися в безмежному морі художніх творів, що друкуються в різних періодичних виданнях, виходять окремими книгами.

Провідними жанрами літературної критики є анотації, рецензії, статті, огляди, есе, літературні портрети.
Розміщенно Referat в разделе Детальні розробки уроків Среда 23 декабря 2015 в 19:03
 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН – Теорія літератури
 • ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Теорія літератури, історія літератури та літе­Ратурна критика як Основні літературознавчі дисциплі­ни тісно між собою пов'язані. Кожна з них неодмінно використовує здобутки інших двох дисциплін.   Теорія літератури розвивається завдяки узагальненню та філософсько-естетичному осмисленню фактів і відомостей про окремі художні твори,
 • ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ – Теорія літератури
 • ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ Літературознавство як наука, що вивчає художню літе­ратуру, розвивалася з найдавніших часів, спершу — в річищі філософії та естетики, а з кінця XVIII століття — як самостійна дисципліна. Зачатки літературознавчих уявлень знаходимо вже в окремих стародавніх міфах.
 • ЗАВДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ» – Теорія літератури
 • ЗАВДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ» Навчальний курс «Теорія літератури» читається на випускних курсах філологічних спеціальностей педагогіч­них інститутів та університетів. Він має своїм завданням узагальнити й закріпити набуті студентами у вузі знання з літературознавства й теорії літератури зокрема, оволодіти правильним розумінням суті літератури
 • ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ – Теорія літератури
 • ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Вивчення світової літератури не може бути плідним без урахування великої кількості загальних понять про окремі властивості та особливості художніх творів, літературного процесу в цілому. Дослідження, узагальнення та системати­зацію загальних літературознавчих понять здійснює теорія літератури (від грец. θεωρία — спостереження,
 • Психофізіологічні передумови
 • Літературна критика є самоусвідомленням літератури як суспільного явища в усій його різноманітності: національних літератур, літературних напрямів, стильових течій (шкіл), творчості письменників, окремих творів. Вона виявляється як соціяльна діяльність, бо критики стежать за літературним процесом, читають нові твори, відбирають найкращі з
 • Літературна критика Бєлінського, пов’язана з ГоголемН. В. Гоголя
 • Писав критик і про Гоголя. Історія відносин не дуже багата подіями, але виконана драмматизма. Бєлінського ніколи не зв'язували узи дружби з Гоголем. У січні 1842 року Гоголь віддає свій рукопис «Мертвих душ» Бєлінському, для надання останньої в СанктПетербурзький комітет цензури,
 • Критика добутку різних авторів (роман «Звичайна історія») – Твір по добутку И. А. Гончарова “Звичайна історія”
 • Критика літературної системи романтизму й пов'язаних з її впливом умонастроїв в “Звичайній історії” становить один з істотних мотивів її змісту. Разом з тим ця критика становить лише частину й форму загального й всебічного аналізу й сопоставленюя двох систем феодальної

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА – Теорія літератури