Сюжет і композиція в художньому творі органічно взаємопов'язані, взаємопроникні, але водночас якісно відрізняються. Сюжет — це розвиток, дії, а композиція — розташування і співвідношення частин твору. Тому правильно говорити «сюжетно-композиційна єдність», а не «сюжет і композиція», що вказує на співіснування понять, їх суму, їх приєднання одне до одного.

Терміном «сюжет» позначають один із елементів художньої системи, а терміном «композиція» — спосіб організації усієї цієї системи, тобто твору. Письменник обирає певний тип розповіді: в хронологічному порядку чи з його порушенням, від особи героя («Інститутка» Марка Вовчка) чи від автора («Місто» В. Підмогильного). В побудові конфлікту виділяються такі його елементи: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Проте, як уже зазначалося, таке традиційне розташування сюжетних елементів може порушуватися. Отже, композиція охоплює сюжетно-розповідний аспект твору, а також систему персонажів, яка розкривається прийомами контрасту, протиставлення і зіставлення, що є також вираженням сюжетно-композиційної єдності. Так, наприклад, головний герой роману В. Підмогильного «Місто» Степан Радченко демонструє глибше свою людську сутність у стосунках з жінками: Надійкою, господинею, Зоською, Ритою. Протиставляються один одному сини Марії з однойменного твору У. Самчука, які у вирі соціальних потрясінь вибирають різні життєві шляхи.

Значну роль у композиції твору відіграють описи природи (пейзажі), художні деталі. Вони не просто супроводжують сюжет, ілюструють його, а й поглиблюють дію. Нерозривність сюжету й композиції виявляється на практиці: аналізуючи сюжет твору, ми не можемо абстрагуватися від спостережень над його композицією і, навпаки, вивчаючи композицію, краще розуміємо його сюжет.


Розміщенно Referat в разделе Твори на вільні теми Вторник 25 февраля 2014 в 23:11
 • Схема аналізу літературно-художнього твору – Cтатті з зарубіжної літератури
 • 1. Історія створення. 2. Тематика; 3. Проблематика. 4. Ідейна спрямованість твору і його емоційний пафос. 5. Жанрова своєрідність. 6. Основні художні образи в їх системі і внутрішніх зв'язках. 7. Центральні персонажі. 8. Сюжет і особливості будови конфлікту. 9. Пейзаж, портрет, діалоги і монологи персонажів, інтер'єр, обстановка дії. 10. Мова
 • Щоденно ворони летять – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
 • Щоденно ворони летять, Щоденно ворони кричать: "Там спалили, Там убили, Там піймали, Там забрали, Посадили, Осліпили І згноїли... Що ж ви дивитеся? — Плачте". Чорні ворони,— не крячте... Ми оглухли,— ми глухі... "Як же стали ви такі?" Нас дурманом обпоїли, В наші вуха цвяхи вбили, Наші голови скрутили І такими жить пустили... День ми днюєм, ніч ночуєм, Все
 • Жартівливі коломийки – СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ
 • СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ Сидить Сталiн в комиші, Гітлер у болоті. Що робили куркулям - То роблять бідноті Хор: Правильно, правильно, Сталін грає на гармошку Гітлер садить ріпака. Дожилася Україна - По сто грам на їдака. Хор: Правильно... Десь скуча Верховна Рада За
 • Використання вільного часу – Твори на нелітературні теми
 • Використання вільного часу Вільні години... їх використовують по-різному. Одні ганяють у футбол, інші збирають фотографії кумирів, треті вчаться й читають книги. Страшно звучать слова: «згаяти час», «згаяти вечір». А час не зупинити. І якщо нічим гарним не цікавитися, то у людини замре
 • Що вивчає поетика? – Українська література, запитання і відповіді
 • Поетика як розділ літературознавчої науки вивчає сам феномен художнього твору. Ця дисципліна існує і в теорії (теоретична поетика), і в історії літератури (історична поетика). Перша досліджує художній світ твору: звуковий — фоніку, ритміку, строфіку, метрику; словесний — особливості лексики, синтаксису
 • Чому сюжет називають вікном у художній світ твору? – Українська література, запитання і відповіді
 • Працюючи над літературним твором, письменник «вибудовує» своєрідний художній світ. Під поняттям «художній світ» ми маємо на увазі сам зміст, те, що зображено й осмислено автором: теми, проблеми, характери, обставини. Але художній світ матеріалізується лише в певній формі, в певній художній
 • ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ – Теорія літератури
 • ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ Композиційна організація того чи іншого художнього твору може вбирати в себе і «розміщення персонажів (їх „систему"), й зіставлення сюжетних епізодів, і порядок повідомлення про хід подій, і зміну прийомів оповіді, і взаємоспіввіднесеність деталей зображуваного, і співвідно­шення

Як правильно говорити: «сюжет і композиція» чи «сюжетно-композиційна єдність»? – Українська література, запитання і відповіді